016 Mityczne motywy wędrowne

Karta pracy I.
Mityczne miejsca wspólne w kulturze europejskiej

WĘDRÓWKA
Przeanalizuj mity zawierające motyw wędrówki i uzupełnij schemat.

wyprawa Jazona po złote runo
przyczyna: _________________________________________________________________
cel: _______________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: _______________________________________________________

powrót Odyseusza do Itaki
przyczyna: _________________________________________________________________
cel: _______________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: _______________________________________________________

wyprawa Tezeusza do Aten
przyczyna: _________________________________________________________________
cel: _______________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ______________________________________________________

podróż Edypa z Koryntu do Teb
przyczyna: _________________________________________________________________
cel: _______________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: _______________________________________________________

Wypisz słowa klucze pasujące do tych wszystkich wędrówek.
__________________________________________________________________________

Podaj przykład dzieła literackiego zawierającego motyw wędrówki i odpowiedz na pytania. Dzieło literackie: Kto wędrował? Z jakiego powodu? W jakim celu? Czy wędrówka w tym dziele przypomina któryś z motywów mitologicznych? Dlaczego?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Karta pracy II.
Mityczne miejsca wspólne w kulturze europejskiej

WINA I KARA
Przeanalizuj mity zawierające motyw winy i kary i uzupełnij schemat.

Tantal
występek:_______________________________________________________________________
kara: ___________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ____________________________________________________________

Syzyf
występek:_______________________________________________________________________
kara: ___________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ____________________________________________________________

Klitajmestra
występek:_______________________________________________________________________
kara: ___________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne:____________________________________________________________

Prometeusz
występek: _______________________________________________________________________
kara: ___________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ____________________________________________________________

Wypisz słowa klucze pasujące do tych wszystkich obrazów winy i kary.
________________________________________________________________________________

Podaj przykład dzieła literackiego zawierającego motyw winy i kary i odpowiedz na pytania. Dzieło literackie: Kto zawinił? Jaka spotkała go kara? Czy wina i kara w tym dziele przypomina któryś z motywów mitologicznych? Dlaczego?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Karta pracy III.
Mityczne miejsca wspólne w kulturze europejskiej

NIESZCZĘŚLIWA MIŁOŚĆ
Przeanalizuj mity zawierające motyw nieszczęśliwej miłości i uzupełnij schemat.

Apollo i Dafne
przyczyna: ______________________________________________________________________
skutek: _________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ___________________________________________________________

Jazon i Medea
przyczyna: ______________________________________________________________________
skutek: _________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ___________________________________________________________

Afrodyta i Adonis
przyczyna: ______________________________________________________________________
skutek: _________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ____________________________________________________________

Eros i Psyche
przyczyna: _______________________________________________________________________
skutek: __________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: _____________________________________________________________

Wypisz słowa klucze pasujące do tych wszystkich obrazów nieszczęśliwej miłości.
_________________________________________________________________________________

Podaj przykład dzieła literackiego zawierającego motyw nieszczęśliwej miłości i odpowiedz na pytania.Dzieło literackie: Bohaterowie? Przyczyna niespełnienia? Czy miłość w tym dziele przypomina któryś z motywów mitologicznych? Dlaczego?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Karta pracy IV.
Mityczne miejsca wspólne w kulturze europejskiej

CIERPIĄCY RODZIC
Przeanalizuj mity zawierające motyw cierpiącego rodzica i uzupełnij schemat.

Niobe
historia: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ___________________________________________________________

Demeter
historia: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: _____________________________________________________________


Tetyda
historia: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ____________________________________________________________

Jokasta
historia: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
znaczenie symboliczne: ______________________________________________________________

Wypisz słowa klucze pasujące do tych wszystkich obrazów cierpiącego rodzica.
_________________________________________________________________________________

Podaj przykład dzieła literackiego zawierającego motyw cierpiącego rodzica i odpowiedz na pytania.Dzieło literackie: Bohaterowie? Przyczyna cierpienia? Czy cierpienie w tym dziele przypomina któryś z motywów mitologicznych? Dlaczego?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Udostępnij

1 myśl na “016 Mityczne motywy wędrowne”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.