025 026 Kartka z zeszytu. Miłośnicy mądrości

Temat: Miłośnicy mądrości

U początku filozofii stoi – zdziwienie.

Arystoteles

Po lekcji będziesz:

 • wiedział/a, co jest przedmiotem filozofii i jakie są główne dyscypliny filozoficzne;
 • stawiał/a podstawowe pytania filozoficzne;
 • wyjaśniał/a, kim byli: Tales z Miletu, Pitagoras, Heraklit, Sokrates, Platon, Arystoteles, Diogenes, Zenon z Kition, Epikur, Seneka i Marek Aureliusz;
 • krótko charakteryzował/a najważniejsze założenia filozofii omawianych filozofów greckich (na podstawie podręcznika);
 • prezentował/a główne szkoły filozoficzne starożytnej Grecji i Rzymu, wskazując ich najważniejsze poglądy (na podstawie podręcznika);
 • dostrzegał/a treści filozoficzne we współczesnej muzyce;
 • interpretował/a obrazy Rafaela Szkoła ateńska i Davida Śmierć Sokratesa, wykorzystując posiadane informacje na temat przedstawionych na nich filozofów;
 • objaśniał/a znane sentencje starożytnych filozofów.
 1. Filozofia i jej dyscypliny – wykład nauczyciela.

Filozofia „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.

Dziedziny filozofii:

 • ontologia – dotyczy natury bytu i rzeczywistości;
 • epistemologia – zajmuje się problemem poznania, wiedzy, prawdy i ich relacji do rzeczywistości
 • aksjologia – nauka o wartościach – wyróżnia się w niej etykę – dotyczącą moralności, norm postępowania, cnót oraz estetykę – dociekającą istoty piękna;
 • historia filozofii – bada rozwój myśli filozoficznej;
 • logika – nauka o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.
 1. Wzór na szczęście według starożytnych miłośników mądrości. Sfotografuj i wklej mapę myśli.
 2. Chciałbym/ chciałabym być uczniem/uczennicą antycznej szkoły ___________________, ponieważ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Myśli filozoficzne we współczesnych piosenkach:

„Świat w obłokach” ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Ważne”
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

⌂ Jeśli masz ochotę, poszukaj piosenki, która mogłaby być muzycznym znakiem szkoły filozoficznej, którą wybrałeś. Przygotuj jej krótką interpretację.

 1. Wklej kartę pracy do obrazu Rafaela, Szkoła ateńska
 2. Zanalizuj obraz J. L. Davida, Śmierć Sokratesa. Wykorzystaj wiadomości o filozofie, jego naukach i okolicznościach jego śmierci. Zwróć uwagę na gesty bohaterów dzieła i je zinterpretuj. Weź także pod uwagę rolę światła na płótnie.
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *