006 Kartka z zeszytu. Homer i epos homerycki „Iliada”

Temat: Homer i epos homerycki – Iliada

Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.

Kartezjusz

Po lekcji będziesz:

  • streszczał/a przebieg wydarzeń przedstawionych w przeczytanych fragmentach
  • określał/a tematykę Iliady, wymienia główne wydarzenia i bohaterów
  • krótko opowiadał/a najważniejsze mity greckie związane z przyczynami i przebiegiem wojny trojańskiej
  • charakteryzował/a najważniejszych bohaterów wojny trojańskiej, rozpoznając w nich ideał starogreckiego wojownika
  • wskazywał/a związek starożytnej eschatologii z motywami decyzji i czynów bohaterów

Analiza stylu homeryckiego we fragmencie Iliady:

Skoczył Achilles, a serce wściekłością nabrzmiało mu dziką,
z przodu osłonił swą pierś puklerzem świetnym, kunsztownym,
na błyszczącym zaś szłomie[1] o czterech kabłąkach złociste
kity piękne a gęste się chwiały, co bóg je Hefajstos
wprawił w szyszak Achillów, by czubem go sutym ozdobić.
Jako gwiazda wieczorna, co wschodzi, gdy zmierzchy przednocne
niebo omroczą; a ona najpiękniej błyszczy wśród wszystkich,
taki blask bił od grotu ostrego włóczni Achilla,
którą potrząsał w prawicy, w Hektora mierząc boskiego
i bacząc, gdzie jego piękne najłacniej ugodzić by ciało.

Wskaż, zaznaczając różnymi kolorami,  środki językowe nadające wypowiedzi patos:

  • epitety wskazujące na piękno i dostojeństwo bohaterów
  • przestawny szyk wyrazów nadający wypowiedzi wzniosłość
  • porównanie homeryckie

⌂ Przeczytaj uważnie fragment Odysei oraz Wskazówki do lektury. Przynieś 2 kartki z bloku technicznego, kostkę do gry, pionki oraz kolorowe mazaki i kredki.
Zadanie dla chętnych: Znajdź informacje o badaniach archeologicznych związanych z czasami Homera i okresem „heroicznym” starożytnej Grecji. Przygotuj na ten temat 3-4 minutową wypowiedź.


[1] szłom – hełm

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *