013 Kartka z zeszytu. Eschatologia starożytnych Greków

Temat: Eschatologia starożytnych Greków

Po lekcji będziesz:

  • znał/a i rozumiał/a treść mitów eschatologicznych;
  • dostrzegał/a i określał/a treści symboliczne mitu;
  • rozumiał/a udział mitów eschatologicznych w światopoglądzie starożytnych;
  • dostrzegał/a w micie wartości uniwersalne;
  • budował/a konspekt wypowiedzi argumentacyjnej.

Na podstawie opisu Hadesu z Mitologii Parandowskiego zrekonstruuj wędrówkę, jaką według Greków odbywała dusza po śmierci do świata umarłych. Co symbolizują kolejne etapy tej podróży? Co musiała przeżywać wędrująca dusza?

przejście przez bramę piekielną:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

przepłynięcie z Charonem Styksu za jednego obola:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

oczekiwanie na sąd w królestwie cieni: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

emocje duszy:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokąd trafiały dusze sprawiedliwych, a dokąd – dusze złoczyńców? Jaka nagroda bądź kara je czekała? Wpisz nazwy tych miejsc i związane z nimi określenia. Jaki wpływ na ludzkie życie ma zapowiedź sądu ostatecznego? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Czego dowiadujemy się tym, jak starożytni Grecy postrzegali śmierć, z mitów o:

Asklepiosie: _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Demeter i Korze: ___________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Syzyfie: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
zejściu Odyseusza do Hadesu: ______________________________________________ ___________________________________________________________________________
ujarzmieniu Cerbera przez Heraklesa: ______________________________________ ___________________________________________________________________________

Atenie i Arachne: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________


Sformułuj tezę na temat, jak Grecy postrzegali śmierć i życie w zaświatach. Poprzyj ją argumentem zilustrowanym przykładem.

teza: ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
argument: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
przykład: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *