016 Kartka z zeszytu. Mityczne motywy wędrowne

Temat: Mityczne motywy wędrowne

Słowa uczą, przykłady pociągają.

Po lekcji będziesz:

  • dostrzegał/a w utworach znanych ze szkoły podstawowej motywy pochodzące z mitologii greckiej, wzbogacał/a interpretację wskazanych przez siebie tekstów o treści symboliczne;
  • znał/a wiele mitów;
  • określał/a problematykę wybranych mitów,
  • rozumiał/a pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznawał/a najbardziej znane toposy i dostrzegał/a ich żywotność w utworach literackich i innych tekstach kultury, określał/a ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
  • budował/a mapę myśli

Motyw literacki – najmniejsza elementarna jednostka świata przedstawionego dzieła: zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie. Powtarzające się na przestrzeni wieków motywy to toposy.

Archetyp

1. «pierwowzór jakiejś postaci, zdarzenia, motywu»

2. «w psychoanalitycznej teorii C. G. Junga: wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny wzorzec reagowania i postrzegania świata»

Wklej mapę myśli.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *