017 Kartka z zeszytu. Teatr starożytnej Grecji

Temat: Teatr antycznej Grecji. Wprowadzenie do Antygony Sofoklesa

Teatr ma w sobie magię.

Po lekcji będziesz:

 • znał/a synonimy wyrazów: tragiczny, dramatyczny i umiał/a zastosować je w zdaniu;
 • posługiwał/a się pojęciami: mimesis, katharsis;
 • przedstawiał/a budowę tragedii antycznej:
  • określał/a rolę aktora i chóru,
  • wyjaśniał/a, na czym polegały trzy jedności,
  • wymieniał/a inne zasady rządzące budową tragedii antycznej (np. niepokazywanie scen drastycznych, maksimum trzech aktorów na scenie itp.);
 • opisując budowę tragedii, używał/a określeń: epejsodion, stasimon, prolog, parodos, eksodos, epilogos, katastrofa itp.;
 • swoimi słowami wyjaśniał/a wymienione pojęcia;
 • wyjaśniał/a, dlaczego Antygonę można uznać za wzorcową tragedię antyczną (odnosił/a się do budowy dzieła, konstrukcji bohaterów, sposobu przedstawienia konfliktu wartości);
 • przedstawiał/a budowę tragedii antycznej na przykładzie Antygony.

1.       Sądzę, że najciekawsze pudełko z lekturą , moim zdaniem, zaprezentował/a ______________, ponieważ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.       Antygona – wzorcowa tragedia grecka

Konflikt tragiczny

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wybór tragiczny

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katastrofa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wina tragiczna

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bohater tragiczny

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie domowe
Przygotuj streszczenie Antygony na takim formacie papieru, aby zmieściło się na wewnętrznej stronie wieczka Twojego pudełka z lekturą.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *