023 Kartka z zeszytu. Jak zbudowany jest język

Temat: Jak zbudowany jest język?

Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.

Ludwig Wittgenstein

Po lekcji będziesz:

 • przedstawiał/a język jako uporządkowaną całość (wymieniał/a jednostki i podsystemy języka)
 • wyjaśniał/a, czym jest gramatyka, wymieniał/a jej działy
 • opisywał/a zdanie jako podstawową jednostkę wyrażania myśli
 • przedstawiał/a i rozpoznawał/a w tekście typy i rodzaje zdań (oznajmujące, pytające i rozkazujące, pojedyncze i złożone, złożone podrzędnie, współrzędnie i wielokrotnie itp.)
 • rozpoznawał/a zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych
 • wyjaśniał/a, czym jest leksem
 1. Na język składa się słownictwo i gramatyka. Gramatyka to zhierarchizowana struktura języka. Czym  zajmują się wskazane działy gramatyki:

fonetyka – _________________________________________________________________

słowotwórstwo – ___________________________________________________________

semantyka – ______________________________________________________________

fleksja – __________________________________________________________________

składnia  – ________________________________________________________________

Język funkcjonuje jako system wewnętrznie powiązany. Wyróżnia się w nim cztery podsystemy: podsystem fonologiczny, morfologiczny, leksykalny i składniowy.

 1. Zbiór form mających to samo znaczenie to leksem.
 2. Sprawdź w Słowniku języka polskiego w jaki sposób zaznaczone są formy fleksyjne wyrazów: DOM, STÓŁ, MÓWIĆ, DOBRY, a jak znaczenie leksemu. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Określ formy gramatyczne wyrazów w zdaniu: Chętnie poszłabym z Tobą na dobre lody.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Wypisz leksemy tworzące to zdanie.

____________________________________________________________________________

 1. Podstawową jednostką wyrażania myśli jest wypowiedzenie. Przeanalizuj zasady podziału zdań zamieszczone w podręczniku na stronie 42.
 2. Wklej kartę pracy.
 3. Zadanie domowe – ćw. 1 ze strony 43 w podręczniku.
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *