021 022 Kartka z zeszytu Wizja losu ludzkiego w Antygonie Sofoklesa

Temat: Wizja ludzkiego losu w Antygonie Sofoklesa. Przygotowanie do pisania rozprawki.

Teatr to aktywna refleksja nad samym sobą.

Po lekcji będziesz:

 • wyodrębniał/a motywy literackie w Antygonie;
 • umiał/a odnaleźć je w innych utworach;
 • posługiwał/a się pojęciami: tragedia, bohater tragiczny, konflikt tragiczny, katastrofa, wina tragiczna, ironia tragiczna;
 • wiedział/a, jak napisać rozprawkę;
 • umiał/a argumentować przyjętą tezę.
 1. Wklej swoją tabelę motywów literackich w Antygonie.
 2. Propozycje rozwinięcia tematów dyskusji:
  • Czy życie człowieka jest zdeterminowane przez przeznaczenie czy zależy od wolnej woli człowieka?

TEZA ____________________________________________________________________________

Argument _____________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Argument _____________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Argument _____________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Wnioski ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Czy człowiek jest skazany na cierpienie?

TEZA ____________________________________________________________________________

Argument _____________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Argument _____________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Argument _____________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Przykład ________________________________________________________________________

Wnioski ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Słownictwo stosowane w rozprawce

W rozprawce przeważa słownictwo, które świadczy o logicznym, rozumowym toku myślenia. Każda myśl powinna wynikać z wcześniejszych. Możesz skorzystać z poniższych podpowiedzi.

Z jakich zwrotów warto korzystać w rozprawce?

WstępWarto się zastanowić, czy…
Zamierzam skupić się na…
Najpierw zastanowię się nad znaczeniem…
Problem, który chcę poruszyć…
Warto rozważyć…
Celem moich rozważań jest…
ArgumentacjaSwoją wypowiedź / swoje rozważania rozpocznę od…
Punktem wyjścia do moich rozważań jest…
Podam jeszcze jeden przykład…
Przejdę do kolejnego zagadnienia…
Z tego wynika, że…
Jest to jeden z dowodów…
Stanowisko to potwierdzają również…
Nie sposób nie zauważyć, że…
Wszystko wskazuje na to, że…
Należy nadmienić, że…
Jak wynika z przytoczonych argumentów (faktów, dowodów), …
Odniosę się do kolejnego przykładu…
Zebrane tu przykłady potwierdzają …
Z tego też powodu…
Przywołajmy więc kolejny przykład…
W świetle przedstawionych rozważań…
Podkreślenie subiektywizmu wypowiedziSądzę, że…
Uważam, że…
Moim zdaniem…
Zwroty zwiększające spójnośćtoteż, czyli, zatem, bowiem
z jednej strony…, z drugiej strony zaś
jak wiadomo…
odnosząc się do…,
mianowicie…
nie tylko…, ale także…
PodsumowaniePodsumowując rozważania, stwierdzam, że…
Wszystkie przedstawione przykłady wskazują/pozwalają sądzić, że…
Podsumowując,…
Na zakończenie warto więc…
Spróbujmy podsumować…
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *