028 029 Kartka z zeszytu. Horacjańska refleksja nad życiem

Temat: Horacjańska refleksja nad życiem

Sapere aude – Odważ się być mądrym

Horacy

Po lekcji będziesz:

 • czytał/a ze zrozumieniem wiersze Horacego; określa ich tematykę i problematykę
 • czytał/a pieśni Horacego głośno, wyraziście, z właściwą intonacją
 • swoimi słowami przedstawiał/a filozoficzną problematykę czytanych wierszy; wskazywał/a elementy stoicyzmu i epikureizmu
 • wskazywał/a toposy ważne dla twórczości Horacego (arkadia, śmierć, przemijanie) i określał/a ich funkcje
 • wyjaśniał/a, co jest powodem dumy artysty
 • wyjaśniał/a, o jakim pomniku pisze Horacy w swej pieśni
 • dostrzegał/a autobiograficzny charakter utworu
 • dostrzegał/a i komentował/a toposy exegi monumentum i non omnis moriar; określał/a ich funkcję w wierszu
 • rozważał/a, na czym polegają uniwersalne wartości utworów Horacego
 • czytał/a ze zrozumieniem tekst naukowy na temat poezji Horacego
 1. Wybierz jedną sentencję Horacego  i ją skomentuj.
 2. Wyjaśnij znaczenie słów mecenas, mecenat.
 3. Wklej sfotografowane notatki graficzne dotyczące pieśni Horacego. 
 4. Czy poezja Horacego jest jeszcze aktualna, czy mówi o wartościach dziś ważnych? Przedstaw pisemnie  swój stosunek do filozofii życiowej przedstawionej w twórczości Horacego. Uzasadnij swoje stanowisko. 
 5. Przeczytaj artykuł Jerzego Krókowskiego Horacjańska refleksja nad życiem i wykonaj zadania spod tekstu. 
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *