038 Kartka z zeszytu. Relacje między Bogiem a człowiekiem w Księdze Psalmów

Temat: Relacje między Bogiem a człowiekiem w Księdze Psalmów

Po lekcji będziesz:

  • potrafił/a powiedzieć, kim był Dawid;
  • przedstawiał/a cechy gatunkowe psalmu;
  • analizował/a i interpretował/a Psalm 6 i Psalm 144;
  • wyjaśniał/a, jak Księga Psalmów ukazuje relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem;
  • tworzył/a notatkę graficzną.
  1. Król Dawid –

W młodości Dawid był pasterzem. W momencie napaści Filistynów na Izraelitów tylko on nie uląkł się olbrzyma Goliata i pokonał go, zabijając kamieniem wyrzuconym z procy. Wierny sługa Boga, król żydowski, twórca potęgi starożytnego państwa izraelskiego, natchniony twórca liturgii izraelskiej i pieśniarz, który – według tradycji – przy akompaniamencie harfy śpiewał psalmy przed Arką Przymierza.

  1. Symboliczne znaczenie harfy – świat nadnaturalny, chwała boska, królestwo niebieskie, niebiańska błogość, modlitwa świętych, drabina do nieba, harmonia, kontemplacja, proroctwo, radość, czułość, miłość, łagodność.
  2. Księga Psalmów
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *