037 Kartka z zeszytu. Refleksje w Księdze Koheleta

Temat: Refleksje w Księdze Koheleta

Po lekcji będziesz:

 • czytał/a fragmenty Księgi Koheleta, wskazując ich sensy dosłowne i symboliczne
 • wyjaśniał/a znaczenie nazwy Kohelet (Eklezjastes)
 • wyjaśniał/a, w czym tkwią źródła pesymizmu Koheleta
 • omawiał/a stosunek człowieka do Boga w świetle Ksiegi Koheleta
 • określał/a, jaki obraz mądrości wyłania się z Księgi Koheleta
 • wskazywał/a charakterystyczne cechy stylu i główne środki stylistyczne języka Księgi Koheleta (np. paralelizmy składniowe); określał/a ich funkcje
 • znajdował/a w czytanych fragmentach sentencje  i aforyzmy; interpretował/a ich sensy 
 • interpretuje czytane fragmenty Księgi Koheleta, określa funkcję opisu natury
 • swoje przemyślenia na temat mądrości Koheleta ujmiesz w formie pracy pisemnej
 • analizował/a obraz z motywem vanitas
 • interpretował/a symbole na obrazie

 

Przyjrzyj się obrazowi Trophime Bigota, Alegoria Vanitas.

Wciel się w rolę bohaterki obrazu Trophime Bigota „Alegoria Vanitas”. Uzmysłów sobie, w jakiej jest przestrzeni, w jakich okolicznościach, co czuje i myśli. Odpowiedz na pytania wywiadu w jej imieniu. Możesz wykorzystywać odpowiednio wybrane słowa z Księgi Koheleta.

Jesteś piękna, młoda, bogata. Dlaczego się nie uśmiechasz?

_____________________________________________________________________

Patrzysz w dal. O czym rozmyślasz?

_____________________________________________________________________

Ręką wskazujesz na ludzką czaszkę. Co chcesz przekazać?

_____________________________________________________________________

Trzymasz lustro, ale się w nim nie przeglądasz. Dlaczego więc je trzymasz?

_____________________________________________________________________

W lustrze odbija się światło świecy i Twoja ręka. Poza tym widać jedynie ciemność, pustkę. Co to za pustka?

_____________________________________________________________________

Obok czaszki na stole leżą księgi, na których stoi lichtarz z płonącą świecą. Świeca szybko się spali i zgaśnie… A księgi?

_____________________________________________________________________

Na stole leży też waga jubilerska. Dlaczego umieściłaś ją obok czaszki?

_____________________________________________________________________

Tylko jedna strona Twojej twarzy jest rozjaśniona blaskiem świecy. Druga chowa się w mroku. Czy to jakieś mroczne tajemnice?

_____________________________________________________________________

Wyłaniasz się z ciemności i jesteś zupełnie sama. Czy tak musi być?

_____________________________________________________________________

Jesteś alegorią. Masz na imię Vanitas. Co to znaczy?

_____________________________________________________________________

Karta pracy – Analiza Księgi Koheleta

Czas pracy: 15 min

 1. Czego dotyczy refleksja w Księdze Koheleta?

____________________________________________________________________________

 1. Wypiszcie przesłanki, na jakich Kohelet opiera swój pesymistyczny pogląd na życie. Wykorzystajcie informacje z ramki na s. 104 w podręczniku.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 1. Jaki jest stosunek człowieka do Boga w Księdze Koheleta?

____________________________________________________________________________

 1. Jakie wnioski wysuwa Kohelet ze swojego oglądu świata?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 1. Czemu służy zawarty w tekście opis natury?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 1. Na jakich figurach stylistycznych oparty jest fragment zaczynający się od słów: „Wszystko ma swój czas…”?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 1. Zaproponujcie interpretację tego fragmentu.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 1. Wypiszcie z tekstu sformułowania o cechach sentencji. Jedno z nich wybierzcie na motto lekcji.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Wybierz z sentencji i sformułuj dwa argumenty, którymi można potwierdzić jej trafność. Jeden argument powinien wynikać z księgi Koheleta, drugi z własnych doświadczeń lub innego tekstu kultury.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Zadanie domowe

Rozwiń w formie wypracowania wybraną sentencję Koheleta. Odnieś się do kontekstu księgi oraz do własnych doświadczeń i przemyśleń.

Udostępnij

2 myśli na “037 Kartka z zeszytu. Refleksje w Księdze Koheleta”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *