003 Kartka z zeszytu. Przygotowanie projektu: W greckim teatrze

Temat: Przygotowanie do projektu: W greckim teatrze…

Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz.

Zig Ziglar

Po lekcji będziesz:

 • wiedział/a, czego dotyczy projekt edukacyjny W greckim teatrze…
 • znał/a zasady pracy w grupie i zasady pracy nad projektem;
 • miał przydzielone zadanie do wykonania w ramach projektu;
 • odpowiedzialny za efekty pracy własnej i całego zespołu;
 • planował/a swój proces uczenia się podczas realizacji projektu.

Temat projektu naszej grupy brzmi: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt powinien zawierać wszystkie elementy obowiązkowe oraz co najmniej jeden wybrany element dodatkowy.

Elementy obowiązkowe

1. Informacje o genezie i rozwoju teatru starogreckiego przedstawione w postaci referatu lub prezentacji komputerowej (liczącej nie mniej niż 15 slajdów). Wśród tych informacji powinny zostać zasygnalizowane poniższe zagadnienia, a co najmniej 2 z nich należy omówić szczegółowo:

 • obrzędowe (religijne) korzenie dramatu,
 • pochodzenie tragedii i komedii,
 • organizacja uroczystości, chór, aktorzy,
 • główne cechy starożytnego teatru ateńskiego,
 • budowle sceniczne i scena,
 • agony teatralne;

2. Opracowany przez Was słownik pojęć, terminów i nazw związanych z teatrem antycznym liczący co najmniej 20 pozycji uporządkowanych alfabetycznie, z definicjami. Powinien zostać przedstawiony w postaci elektronicznej i wydruku papierowego;

3. Krótkie wypracowanie (maksymalnie 3 strony) na jeden z podanych tematów (do wyboru):

 • Mitologiczne i historyczne korzenie tragedii antycznych. tematy, wątki i motywy starożytnych dramatów,
 • Tragedia w służbie państwa. Polityczne i społeczne funkcje dramatów antycznych;

4. Budowa i cechy tragedii i komedii – na tle starożytnej koncepcji sztuki. Prezentacja w komputerowa (10-15 slajdów). temat wymaga podania bibliografii;

5. Przedstawienie jednego z zachowanych dramatów jednego ze starożytnych dramatopisarzy greckich (do wyboru: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes) (poza Antygoną), np. Persowie Ajschylosa; Król Edyp i Elektra Sofoklesa; Prometeusz w okowach i Ofiarnice Ajschylosa; Żaby Arystofanesa. Powinno zawierać informacje o autorze i streszczenie utworu.

Elementy fakultatywne

6. Inscenizacja (przygotowana przez zespół i przedstawiona w klasie) krótkiego fragmentu omawianego dramatu antycznego. Inscenizacja powinna zostać sfilmowana i nagrana, tak aby w przyszłości można ją było obejrzeć w dowolnym momencie;

7. Wykonanie makiety starożytnego teatru oraz projektów masek;

8. Taśma chronologiczna pokazująca rozwój dramatu ateńskiego na tle wydarzeń historycznych;

9. Album fotografii ruin teatrów starożytnych (greckich i hellenistycznych) wraz z informacjami o miejscach, w których się znajdują, danymi liczbowymi oraz wiadomościami o związanych z nimi odkryciach archeologicznych. Album powinien zawierać fotografie co najmniej 5 obiektów.
Materialne wytwory pracy (teksty, ilustracje albumy, płyty z nagraniami, prace plastyczne itp.), zatytułowane i podpisane, powinny zostać umieszczone w estetycznym opakowaniu, zawierającym opis zawierający przynajmniej temat, autorów, listę pozycji.

W ramach projektu będę ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *