002 Kartka z zeszytu. Organizacja pracy

Temat: Jak będziemy pracować na lekcjach języka polskiego?

Słyszę i zapominam
Widzę i pamiętam
Robię i rozumiem. 

Konfucjusz

Po lekcji będziesz:

 • miał/a świadomość celów uczenia się języka polskiego w szkole średniej;
 • znał/a swoje prawa i obowiązki;
 • znał/a zasady oceniania obowiązujące na lekcjach języka polskiego;
 • znał/a listę lektur obowiązkowych w klasie pierwszej;
 • wiedział/a, jak korzystać z podręcznika Przeszłość i dziś

1.        Po co uczysz się języka polskiego? Zapisz 5 najważniejszych celów. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.        Twoje prawa i obowiązki
Masz prawo:

 • nie wiedzieć, nie rozumieć i pytać, prosić o dodatkowe wyjaśnienia;
 • prosić  o pomoc w nadrobieniu braków, uzupełnieniu zaległości, rozwiązaniu problemów, z którymi sobie nie radzisz;
 • do dodatkowego, nieobowiązkowego zadania domowego, dzięki któremu utrwalisz trudniejszy materiał, poprawisz ocenę, będziesz rozwijać swoje zainteresowania;
 • do uzyskania informacji zwrotnej o Twoich postępach;
 •  do poprawy każdej niezaliczonej kartkówki i każdego niezaliczonego sprawdzianu;
 • do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji raz w semestrze i ustalenia formy oraz terminu zaliczenia tego, z czego się nie przygotowałeś/aś.
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________

Twoje obowiązki (ułatwiające uczenie się):

 • posiadasz zeszyt przedmiotowy (najlepiej A4 ze względu na mapy myśli) i prowadzisz notatki, zapisując temat i datę przeprowadzonych zajęć;
 • prowadzisz staranne notatki;
 • czytasz lektury w wyznaczonym terminie;
 • powtarzasz wiadomości zdobyte na lekcji, korzystając z własnych notatek, podręcznika Przeszłość i dziś;
 • przechowujesz wszystkie materiały, które otrzymasz na lekcji (karty pracy, teksty), a także kartkówki.
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________

3.        Przedmiotowe zasady oceniania.

4.        Lektury obowiązkowe – tekst czytane w całości.

Podczas lektury Antygony zastanawiaj się, jakie rekwizyty będą Ci się z tą lekturą kojarzyły. Może to być  np. edykt Kreona o zakazie grzebania Polinika, chusta Antygony itp. Wykonaj te rekwizyty i włóż do „Pudełka z lekturą”. Pudełko zewnątrz ładnie ozdób i opatrz tytułem dzieła, autorem i epoką, z której utwór pochodzi. Na pierwszej lekcji poświęconej utworowi zaprezentujesz swoje pudełko i wyjaśnisz, dlaczego znajdują się w nim takie, a nie inne rekwizyty.

5.        Przejrzyj podręcznik do języka polskiego i uzupełnij zdania:
Tekst podręcznika został podzielony na ______________________, a te na mniejsze _____________________________________.
W ramkach z niebieskim tłem i „przyciskiem” umieszczono _________________________________.
Cytowane utwory obudowane są _______________________________ .
Do utworów przeznaczonych do czytania w całości przygotowano ____________________________.
Pod tekstami literackimi zamieszczono ____________________________.
Końcowy moduł ćwiczeniowy rozdziału zawiera ćwiczenia przygotowujące do _______________ wypracowań.

6.        Napisz własną kilkuzdaniową opinię o podręczniku.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *