Lekcja 001 Poznajmy się

Nowa szkoła. Nowi koledzy. Nowi nauczyciele. Nowe wymagania. Trudno się w tym od razu odnaleźć. Warto więc, by na początku spróbować zbudować dobre relacje. Niech nasz uczeń poczuje się ważny, niech ma wrażenie, że chcą go poznać, że cenią jego indywidualność. Pierwsza lekcja języka polskiego to idealna wręcz okazja do ćwiczenia trudnej sztuki autoprezentacji. Już drugi raz się taka okazja nie zdarzy. Spotkanie to wykorzystajmy również do uzgodnienia sposobu notowania na lekcjach polskiego.Zapraszam Państwa do przyjrzenia się propozycji pierwszej lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. 


Temat: POZNAJMY SIĘ

Główne zagadnienia lekcji
Na lekcji uczniowie dokonają autoprezentacji, przećwiczą odmianę nazwisk, zapoznają się z różnymi rodzajami notatek.

Cele lekcji

Uczeń:

 • bogaci słownictwo charakteryzujące człowieka;
 • doskonali umiejętności retoryczne;
 • buduje autoprezentację oraz prezentację kolegi;
 • doskonali umiejętność uważnego słuchania;
 • poprawnie odmienia nazwiska;
 • poznaje różne rodzaje notatek;

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 45 minut. To pierwsza lekcja w pierwszej klasie. Prawdopodobnie nie wszyscy uczniowie się znają. Warto poświęcić czas na stworzenie przyjaznej atmosfery , zbudowanie dobrych relacji z uczniami i wsparcie ich poczucia własnej wartości. Na początku lekcji, sprawdzając listę obecności nauczyciel rozdaje uczniom wizytówki z cytatami motywującymi (tutaj) dla nich przygotowane. Taki prezent to miły gest, ale i wygodna pomoc w czasie zajęć. Dzięki nim nauczyciel może od początku zwracać się do uczniów po imieniu, a jeżeli wydrukuje je dużymi literami, nawet z daleka odczyta imię.
W pierwszej części lekcji praca będzie skupiona wokół prezentacji uczniów. Drugą część zajęć wypełnią zagadnienia poprawnościowe i uwagi dotyczące prowadzenia zeszytu przedmiotowego, a także budowania notatek. Nauczyciel powinien zdecydować, czy będzie od uczniów wymagać zeszytu A5, czy korzystniejszy okaże się zeszyt A4, do którego łatwiej wkleić przekazywane w czasie zajęć materiały, a może segregator, jeśli przewiduje częste kserówki.

 Środki dydaktyczne:

 • Wizytówki dla każdego ucznia z cytatami motywującymi 
 • Jan Miodek: Multimedialny słownik ojczyzny polszczyzny. Nagrania wideo: Imię i nazwisko, Nazwiska zakończone na –o, Nazwiska typu Kreja. 
 • Kartki z zeszytu lub tylko karteczka z celami lekcji do wklejenia do zeszytu. 
 • Kartki A4 dla każdego ucznia, flamastry. 
 • Rzutnik. 
 • Obrączka, sznureczki (tyle, ile par w klasie) 


 Pojęcia i terminy:
 Autoprezentacja, środki retoryczne, deklinacja.

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel w czasie sprawdzania obecności uczniów rozdaje im wizytówki.
Prosi, aby ustawili je przed sobą na ławkach i przynosili ze sobą we wrześniu na lekcje.
[Alternatywnie nauczyciel poprosi uczniów o samodzielne wykonanie wizytówek i dobranie do nich motywującego cytatu z wyświetlonej listy cytatów. Takie zadanie może zastąpić ćwiczenie z prezentacją imienia.
Jeszcze inny pomysł – Nauczyciel przynosi wydrukowane motta. Uczniowie wybierają z nich coś dla siebie i na drugiej stronie wyraźnie zapisują swoje imię i nazwisko]

2. Wprowadzenie: Nauczyciel dokonuje autoprezentacji przygotowanej według schematu, który później wykorzystywać będą uczniowie:

  • Przedstaw się. 
  • Wymień 3-4 najważniejsze swoje cechy i je krótko uzasadnij. 
  • Powiedz, w czym jesteś dobry, jakie masz uzdolnienia, talenty. 
  • Powiedz, co lubisz, a czego nie znosisz. 
  • Zdradź, jakie nadzieje wiążesz z nową szkołą, klasą. 
  • Postaraj się tak przygotować swoją wypowiedź, aby zainteresować słuchaczy i sprawić im przyjemność. 

Po skończonej wypowiedzi nauczyciel informuje uczniów o celach lekcji i rozdaje materiały do pracy.

3. Nauczyciel prosi uczniów, aby na kartkach rozpisali swoje imiona, dodając do każdej litery nazwę swojej cechy charakteru (lista cech charakteru tutaj) , a następnie kartki ustawili przed sobą.
Podaje przykład:

  • Energiczna
  • Wytrwała
  • Ambitna

4. Uczniowie wysłuchują krótkiego wykładu Jana Miodka i imionach i nazwiskach.
5. Chętni uczniowie dokonują autoprezentacji.
6. Nauczyciel zaprasza uczniów do kręgu na środku sali. Przeplata przez obrączkę przygotowane sznureczki i prosi uczniów, aby każdy chwycił za jeden koniec. W ten sposób zostaje dokonany podział klasy na przypadkowe pary. Uczniowie przystępują do autoprezentacji przed sobą wzajemnie. Zadanie słuchającego polega na tym, aby postarał się jak najwięcej informacji zapamiętać. Po upływie 2 minut następuje zmiana mówiącego. Następnie uczniowie przygotowują się do przedstawienia kolegi na forum klasy.
7. Prezentacje. (Nauczyciel w tym czasie notuje sobie szczególne uzdolnienia uczniów.)
8. Odmieniajmy nazwiska! Wykłady profesora Jana Miodka: Nazwiska zakończone na – o, Nazwiska typu Kreja. Po wysłuchaniu uczniowie wynotowują przykłady:

  • Nowak – Nowaka, Nowakowi,
  • Pietraszko – Pietraszki, Pietraszce, Pietraszkę,
  • Kreja – Krei, Bareja – Barei.

9. Jak prowadzić zeszyt przedmiotowy? Omówienie rodzajów notatek. (mapa mentalna)(rodzaje notatek)
10. Zadanie domowe: Załóż zeszyt. Wklej do niego materiały. (Kartka z zeszytu tutaj)

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *