001 Poznajmy się. Rodzaje notatek

Temat: Poznajmy się.

Poznaj samego siebie, a stanie przed tobą otworem cały świat.

Po lekcji będziesz:

 • więcej wiedział/wiedziała o sobie, koleżankach i kolegach;
 • potrafił/potrafiła zbudować autoprezentację i prezentację kolegi/koleżanki;
 • umiał/umiała odmieniać trudne nazwiska;
 • wiedział/wiedziała, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy i jakie są główne rodzaje notatek.

Pozytywne cechy charakteru i pozytywne emocje

 • asertywność, ambicja, aktywność
 • bezinteresowność, błyskotliwość,
 • charyzma, ciekawość, cierpliwość, czułość,
 • decyzyjność, delikatność, dobroć,  dobroduszność,  dociekliwość, dojrzałość, dokładność, dyskrecja,
 • elokwencja, empatia, entuzjazm
 • gościnność, grzeczność,
 • hojność, honorowość,
 • inteligencja,
 • jowialność,
 • komunikatywność, konsekwencja, kreatywność,
 • lojalność,
 • łagodność,
 • mądrość, męstwo,
 • niezależność,
 • obowiązkowość, odpowiedzialność, odwaga, opanowanie, operatywność, opiekuńczość, optymizm, oszczędność, otwartość,
 • pewność siebie, pilność, poczucie humoru, pogoda ducha, pomysłowość, pracowitość, pragmatyzm, prawdomówność, przedsiębiorczość, przezorność, punktualność,
 • rozsądek, roztropność, rozwaga, rzetelność,
 • samodzielność, schludność, serdeczność, skromność, skrupulatność, skuteczność, solidność, spokój, spontaniczność, spostrzegawczość, spryt, stanowczość, staranność, sumienność, systematyczność, szacunek, szczerość, szlachetność, śmiałość,
 • takt, tolerancja, troskliwość,
 • uczciwość, uczynność, ugodowość, uprzejmość, uwaga (uważność),
 • wdzięczność,  wesołość, wiarygodność, wielkoduszność, wierność, wrażliwość, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, wytrwałość,
 • zdecydowanie, zdyscyplinowanie, zrównoważenie, zaangażowanie, zaufanie
 • życzliwość.

Schemat autoprezentacji:

 •  Przedstaw się.
 • Wymień 3-4 najważniejsze swoje cechy i je krótko uzasadnij.
 • Powiedz, w czym jesteś dobry, jakie masz uzdolnienia, talenty.
 • Powiedz, co lubisz,  a czego nie znosisz.
 • Zdradź, jakie nadzieje wiążesz z nową szkołą, klasą.

Postaraj się tak przygotować swoją wypowiedź, aby zainteresować słuchaczy i sprawić im przyjemność.

Imię i nazwisko
Imię przed nazwiskiem. Nazwiska polskie odmieniamy. Nowak  _____________________________________________________________
Pietraszko __________________________________________________________
Kreja  _______________________________________________________________
Bareja ______________________________________________________________Rodzaje notatek

Streszczenie

Zwięzły tekst zawierający najważniejsze treści tego, co streszczasz. Powinno oddawać sens myśli autora wyrażony własnymi słowami.

Plan dekompozycyjny

Odzwierciedla zawartość opracowywanego tekstu, w punktach podaje najważniejsze treści.

Plan kompozycyjny (konspekt)

Pomysł na własny tekst zapisany w punktach, zawierający główne tezy, rozwinięcie, konkretne przykłady, krytyczne uwagi.

Wypisy

Cytaty z tekstów opatrzone wskazówkami bibliograficznymi (autor, tytuł cytowanego dzieła, strona)

Metoda Cornella

Kartkę dzielimy na 4 części: górny margines na tytuł notatki, stosunkowo wąską kolumnę po lewej stronie na słowa kluczowe, szeroką kolumnę na zapisanie najważniejszych informacji i dolny margines na skondensowane streszczenie, wnioski, uogólnienie. Najpierw notujesz treść, fakty, informacje, a potem wyciągasz z nich słowa kluczowe. (Prezentowana notatka wykonana jest tą metodą).

Mapa myśli

Metoda dużo bardziej kreatywna, pełniej wykorzystująca możliwości obu półkul mózgowych. Najkrócej mówiąc, jest to graficzny zapis powiązań między poszczególnymi informacjami, które chcesz przyswoić.

Tabela

Informacje porządkujesz według przyjętych w nagłówkach kryteriów, np.

Cechy dobrej notatki

Poprawność merytorycznaZwięzłośćAtrakcyjność graficzna Otwartość
(możliwość wprowadzania dopisków)
Ważne, sprawdzone informacjeMaksimum treści – minimum słówKolorySzerokie marginesy
Logiczny układSłowa – kluczePodkreśleniaPrzejrzystość
SpójnośćRównoważniki. Krótkie zdania.Strzałki, symbole, rysunkiDuże odstępy między segmentami

Wybór formy notatki uzależniony jest od jej celu, funkcjonalności oraz Twoich preferencji i zdolności. Ważne, aby każda była starannie dopracowana.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *