014 015 Kulturowe bogactwo mitów

Karta pracy nr 1
Zinterpretujcie mit o Prometeuszu.

Scharakteryzujcie Prometeusza. W tym celu przeczytajcie tekst Karla Kerényiego [Prometeusz] z podręcznika (s. 33–34) i odpowiedzcie na pytania:

Jakie cechy przypiszecie bohaterowi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co jest dla niego priorytetem?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak kończy się historia bohatera?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie były zasługi Prometeusza dla ludzkości? Wymieńcie co najmniej dwie z nich i wyjaśnijcie, w jaki sposób wpłynęły na rozwój ludzkości.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mity wyjaśniają pochodzenie zjawisk, rzeczy, obyczajów. Wskażcie w micie o Prometeuszu takie wyjaśnienie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wypiszcie informacje na temat obecności postaci Prometeusza w kulturze europejskiej (malarstwie, muzyce, literaturze itp.).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika terminów literackich wyjaśnijcie, co oznacza termin „prometeizm”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wnioski.

Wskażcie sensy egzystencjalne, czyli prawdy o ludzkim losie zawarte w micie o Prometeuszu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypiszcie symboliczne znaczenia, które można przypisać postaci Prometeusza. Uzasadnijcie wybór.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski przedstawcie w sposób symboliczny na arkuszu papieru w formie grafu.

 

Karta pracy nr 2
Zinterpretujcie mit o Orfeuszu.

Scharakteryzujcie Orfeusza. W tym celu przypomnijcie sobie mit o Orfeuszu, przeczytajcie informację o Orfeuszu z podręcznika (s. 35) i odpowiedzcie na pytania:

Jakie cechy przypiszecie bohaterowi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co jest dla niego priorytetem?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak kończy się historia bohatera?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Scharakteryzujcie krótko miłość Orfeusza do Eurydyki.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jaką moc miała muzyka Orfeusza i jakie cechy antycznej koncepcji poezji dostrzegacie w micie o Orfeuszu? W odpowiedzi możecie skorzystać z ramki w podręczniku na s. 17.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wypiszcie informacje na temat obecności postaci Orfeusza w kulturze europejskiej (malarstwie, muzyce, literaturze itp.).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wyjaśnijcie krótko, czym był orfizm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski.
Wskażcie sensy egzystencjalne, czyli prawdy o ludzkim losie zawarte w micie o Orfeuszu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypiszcie symboliczne znaczenia, które można przypisać postaci Orfeusza. Uzasadnijcie wybór.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski przedstawcie w sposób symboliczny na arkuszu papieru w formie grafu.

 

Karta pracy nr 3
Zinterpretujcie mit o Narcyzie.

Scharakteryzujcie Narcyza. W tym celu przypomnijcie sobie mit o Narcyzie, przeczytajcie informację o Narcyzie z podręcznika (s. 35) i odpowiedzcie na pytania:
Jakie cechy przypiszecie bohaterowi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Co jest dla niego priorytetem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak kończy się historia bohatera?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opiszcie stosunek Narcyza do miłości.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie Słownika symboli napiszcie, jakie symboliczne znaczenie ma narcyz. Dodajcie własne skojarzenia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wypiszcie informacje na temat obecności postaci Narcyza w kulturze europejskiej (malarstwie, muzyce, literaturze itp.).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wyjaśnijcie krótko, co oznacza termin „narcyzm”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wnioski.
Wskażcie sensy egzystencjalne, czyli prawdy o ludzkim losie zawarte w micie o Narcyzie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wypiszcie symboliczne znaczenia, które można przypisać postaci Narcyza. Uzasadnijcie wybór.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wnioski przedstawcie w sposób symboliczny na arkuszu papieru w formie grafu.

 

Karta pracy nr 4
Zinterpretujcie mit o Demeter i Korze.

Scharakteryzujcie Demeter. W tym celu przypomnijcie mit o Demeter i Korze i odpowiedzcie na pytania:
Jakie cechy przypiszecie bohaterce?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co jest dla niej priorytetem?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak kończy się historia bohaterki?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Jak sądzicie, jakie zjawiska objaśnia mit o Demeter i Korze?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika symboli napiszcie, jakie symboliczne znaczenie ma ziarno oraz narcyz. Jaki to ma związek z bohaterkami mitu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wypiszcie informacje na temat obecności postaci Demeter i Kory w kulturze europejskiej (malarstwie, muzyce, literaturze itp.).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski.
Wskażcie sensy egzystencjalne, czyli prawdy o ludzkim losie zawarte w micie o Demeter i Korze.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wypiszcie symboliczne znaczenia, które można przypisać postaci Demeter. Uzasadnijcie wybór.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski przedstawcie w sposób symboliczny na arkuszu papieru w formie grafu.
 

Karta pracy nr 5
Zinterpretujcie mit o Syzyfie.

Scharakteryzujcie Syzyfa. W tym celu przypomnijcie sobie mit o Syzyfie, informację o Syzyfie z podręcznika (s. 35) i odpowiedzcie na pytania:

Jakie cechy przypiszecie bohaterowi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co jest dla niego priorytetem?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak kończy się historia bohatera?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opiszcie stosunek Syzyfa do śmierci.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Napiszcie, jaki był stosunek Syzyfa do bogów i jaka go spotkała kara.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wypiszcie informacje na temat obecności postaci Syzyfa w kulturze europejskiej (malarstwie, muzyce, literaturze itp.).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wyjaśnijcie, co oznacza związek frazeologiczny „syzyfowa praca”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wnioski.
Wskażcie sensy egzystencjalne, czyli prawdy o ludzkim losie zawarte w micie o Syzyfie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wypiszcie symboliczne znaczenia, które można przypisać postaci Syzyfa. Uzasadnijcie wybór.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wnioski przedstawcie w sposób symboliczny na arkuszu papieru w formie grafu.
 

Karta pracy nr 6
Zinterpretujcie mit o Tezeuszu w labiryncie.

Scharakteryzujcie Tezeusza. W tym celu przypomnijcie sobie mit o Tezeuszu, przeczytajcie informację o Tezeuszu w labiryncie z podręcznika (s. 35) i odpowiedzcie na pytania.

Jakie cechy przypiszecie bohaterowi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Co jest dla niego priorytetem?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jak kończy się historia bohatera?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie Słownika symboli napiszcie, jakie symboliczne znaczenie ma labirynt. Dodajcie własne skojarzenia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Napiszcie, jakie, waszym zdaniem, symboliczne znaczenie ma Minotaur.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie Słownika mitów i tradycji kultury wypiszcie informacje na temat obecności postaci Tezeusza w kulturze europejskiej (malarstwie, muzyce, literaturze itp.).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Na podstawie Słownika symboli wyjaśnijcie, jakie znaczenia ma związek frazeologiczny „nić Ariadny”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wnioski.
Wskażcie sensy egzystencjalne, czyli prawdy o ludzkim losie zawarte w micie o Tezeuszu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wypiszcie symboliczne znaczenia, które można przypisać mitowi o Tezeuszu w labiryncie. Uzasadnijcie wybór.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wnioski przedstawcie w sposób symboliczny na arkuszu papieru w formie grafu.

Udostępnij

1 myśl na “014 015 Kulturowe bogactwo mitów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *