Co te oczy widziały, co te uszy słyszały? Biografia Adama Mickiewicza.

Główne zagadnienia lekcji
Lekcja poświęcona jest opracowaniu w nietypowej formie biografii Adama Mickiewicza. Da to młodzieży szansę spojrzenia na postać poety nie jak na zmitologizowanego wieszcza, a jak na zwykłego człowieka. Pozwoli też łatwiej zapamiętać niektóre fakty z życia pisarza, bowiem uczniowie będą nie tylko wyszukiwać informacje, ale je twórczo przetwarzać. Zajęcia mają też uczyć młodzież współpracy w grupie i negocjowania z innymi grupami.

Cele lekcji

Uczeń:

 • rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki;;
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym rzeczowniki obce zakończone na – ia oraz stosuje i wyjaśnia reguły pisowni;
 • dokonuje selekcji informacji;
 • korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;
 • rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji;
 • rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji.

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja prowadzona jest w formie indywidualnych ćwiczeń językowych oraz grupowej pracy polegającej na zgromadzeniu i wykorzystaniu informacji o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Uczniowie korzystają z opracowań encyklopedycznych (Encyklopedii PWN lub Wikipedii). Każda grupa zajmuje się innym okresem życia poety.

Środki dydaktyczne:

 • Papier formatu A0 z narysowanymi oczami, uszami, nosem, ustami, sercem, dłońmi i stopami.
 • Materiały biurowe (nożyczki, klej, zakreślacze, cienki sznurek, koperty, spinacze, zszywki itp.)
 • Papier kserograficzny
 • Encyklopedia PWN lub dostęp do Wikipedii

Przebieg lekcji:

Wyjaśnienie pojęcia biografia.

Zwrócenie uwagi na odmianę rzeczownika i jego pisownię.

Zadanie 1.

Odmień wyraz biografia przez przypadki. Oddziel temat fleksyjny od końcówek.

(Wyjaśnij, dlaczego w D, C, Msc liczby pojedynczej oraz D l. mn pisze się ten wyraz przez podwójne i . Wykorzystaj wiadomości z fonetyki i fleksji. – w zależności od możliwości uczniów: albo nauczyciel zadaje zbadanie tych zależności, albo sam wyjaśnia. )

Sformułuj ogólną zasadę pisowni dotyczącą rzeczowników pochodzenia obcego zakończonych w mianowniku na – ia

Podział uczniów na grupy. Zadania dla grup:

Grupa I

Zadanie 1
Odszukajcie wiadomości o dzieciństwie i młodości  Adama Mickiewicza. Sprawdźcie, jakie Wasze lektury w tym okresie napisał.

Zadanie 2.
Na podstawie zgromadzonych informacji przygotujcie odpowiedzi na pytania:

Co te oczy widziały?

Co te uszy słyszały?

Co wąchał ten nos?

Czego dotykały te dłonie?

Gdzie stąpały te stopy?

Co czuło to serce?

Postarajcie się wykorzystać jak najwięcej faktów z życia poety. Każdą odpowiedź zapiszcie na osobnej kartce.

Każda grupa musi odpowiedzieć na wszystkie pytanie, więc na plakacie może być mało miejsca. Przemyślcie, jaki kształt  i formę powinny mieć Wasze kartki. Możecie wykorzystać składanie kartki w harmonijkę, włożenie do koperty, nadanie kształtu chmurki lub tak, jak Wam wyobraźnia podpowie. Z innymi grupami trzeba wynegocjować miejsce. Bez przemocy, kłótni i obrażania.

Grupa II

Zadanie 1
Odszukajcie wiadomości o więzieniu, zesłaniu i emigracji (do wyjazdu do Paryża)  Adama Mickiewicza. Sprawdźcie, jakie Wasze lektury w tym okresie napisał.

Zadanie 2.
Na podstawie zgromadzonych informacji przygotujcie odpowiedzi na pytania:

Co te oczy widziały?

Co te uszy słyszały?

Co wąchał ten nos?

Czego dotykały te dłonie?

Gdzie stąpały te stopy?

Co czuło to serce?

Postarajcie się wykorzystać jak najwięcej faktów z życia poety. Każdą odpowiedź zapiszcie na osobnej kartce.

Każda grupa musi odpowiedzieć na wszystkie pytanie, więc na plakacie może być mało miejsca. Przemyślcie, jaki kształt  i formę powinny mieć Wasze kartki. Możecie wykorzystać składanie kartki w harmonijkę, włożenie do koperty, nadanie kształtu chmurki lub tak, jak Wam wyobraźnia podpowie. Z innymi grupami trzeba wynegocjować miejsce. Bez przemocy, kłótni i obrażania.

Grupa III

Zadanie 1
Odszukajcie wiadomości o pobycie  Adama Mickiewicza w Paryżu. Sprawdźcie, jakie Wasze lektury w tym okresie napisał.

Zadanie 2.
Na podstawie zgromadzonych informacji przygotujcie odpowiedzi na pytania:

Co te oczy widziały?

Co te uszy słyszały?

Co wąchał ten nos?

Czego dotykały te dłonie?

Gdzie stąpały te stopy?

Co czuło to serce?

Postarajcie się wykorzystać jak najwięcej faktów z życia poety. Każdą odpowiedź zapiszcie na osobnej kartce.

Każda grupa musi odpowiedzieć na wszystkie pytanie, więc na plakacie może być mało miejsca. Przemyślcie, jaki kształt  i formę powinny mieć Wasze kartki. Możecie wykorzystać składanie kartki w harmonijkę, włożenie do koperty, nadanie kształtu chmurki lub tak, jak Wam wyobraźnia podpowie. Z innymi grupami trzeba wynegocjować miejsce. Bez przemocy, kłótni i obrażania.

Grupa IV

Zadanie 1
Odszukajcie wiadomości o ostatnich latach życia  Adama Mickiewicza w Paryżu. Sprawdźcie, czy jakieś Wasze lektury w tym okresie napisał.

Zadanie 2.
Na podstawie zgromadzonych informacji przygotujcie odpowiedzi na pytania:

Co te oczy widziały?

Co te uszy słyszały?

Co wąchał ten nos?

Czego dotykały te dłonie?

Gdzie stąpały te stopy?

Co czuło to serce?

Postarajcie się wykorzystać jak najwięcej faktów z życia poety. Każdą odpowiedź zapiszcie na osobnej kartce.

Każda grupa musi odpowiedzieć na wszystkie pytanie, więc na plakacie może być mało miejsca. Przemyślcie, jaki kształt  i formę powinny mieć Wasze kartki. Możecie wykorzystać składanie kartki w harmonijkę, włożenie do koperty, nadanie kształtu chmurki lub tak, jak Wam wyobraźnia podpowie. Z innymi grupami trzeba wynegocjować miejsce. Bez przemocy, kłótni i obrażania.

Cicha praca uczniów. 

Nauczyciel informuje młodzież, że „portret”, który powstanie będzie wykorzystany na wystawie poświęconej epopei „Pan Tadeusz”, towarzyszącej uczniom do końca omawiania utworu. Możliwe będą zmiany i udoskonalenia plakatu.

Nauczyciel monitoruje postępy w pracy uczniów, w razie trudności udziela dodatkowych porad. Sugeruje grupom wykorzystanie tych informacji, które później okażą się przydatne przy omawianiu genezy „Pana Tadeusza”.

Zbudowanie plakatu – „portretu” Adama Mickiewicza. 

Grupy negocjują miejsce. Nauczyciel stara się nie ingerować, jednak czuwa nad konstruktywnymi negocjacjami. W razie konieczności przerywa je i podejmuje arbitralną decyzję.

Krótka dyskusja na temat efektu działań. Próba nazwania uczuć, jakie uczniom towarzyszyły przy pracy. Wskazanie zalet takiej formy opracowania biografii. Refleksja nad trudnościami, na jakie uczniowie natrafili. Sugerowanie zmian i udoskonaleń.

Uwagi: 

Zamiast notatki z zajęć uczniowie mogą wykonać zdjęcia plakatu i wkleić je do zeszytu.

Zamiast plakatu można też budować kukłę Mickiewicza, jeśli młodzież ma wystarczające zacięcie plastyczne.

Udostępnij

1 myśl na “Co te oczy widziały, co te uszy słyszały? Biografia Adama Mickiewicza.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *