Jak wychwalać Boga – Pieśń XXV – wersja zdalna

Ten post publikuję z pewną nieśmiałością. To moje pierwsze podejście do nauczania zdalnego. Materiały zostały udostępnione na platformie Google Classroom. Proszę o wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Gdybyście zechcieli Państwo nawiązać ze mną współpracę w ramach projektu Lekcje online, zachęcam do kontaktu. 
Lekcja jest poświęcona analizie i interpretacji Pieśni XXV Jana Kochanowskiego. 

Temat: Jak wychwalać Boga? Propozycja Jana Kochanowskiego – Pieśń XXV – Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja poświęcona analizie i interpretacji Pieśni XXV Jana Kochanowskiego. Uczniowie poznają biogram poety, notują najważniejsze informacje metodą Cornella. Słuchają Pieśni XXV i oglądają jednocześnie prezentację. Samodzielnie analizują tekst utworu, korzystając z karty pracy, którą po wykonaniu porównują z kartą odpowiedzi. Na koniec budują chmurę wyrazów dotyczących Hymnu

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

 • odczytać ze zrozumieniem Pieśń XXV z Ksiąg wtórych;
 • nazwać rodzaj liryki oraz gatunek omawianego utworu;
 • rozpoznać w tekście podmiot liryczny i adresata;
 • uchwycić renesansowy charakter pieśni;
 • rozpoznać środki stylistyczne i określić ich funkcje;
 • efektywnie notować.

Metody nauczania

Środki dydaktyczne

 • Tekst Pieśni [Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary…]
 • Prezentacja życia i twórczości Jana Kochanowskiego (film z multibooka NE lub biogram Kochanowskiego)
 • Prezentacja ppt dotycząca utworu
 • Nagranie audio
 • Karta pracy
 • Tabela z rozwiązaniem


Uwagi o realizacji:

Uczniowie pracują na platformie Classroom, wykorzystując kartę pracy, na której wyszczególnione są cztery zagadnienia: A – przedstawienie Boga w pieśni, B – opis świata poprzez obrazy poetyckie, C – relacje między człowiekiem i Bogiem, D – określenie rodzaju, gatunku literackiego, środki stylistyczne i ich funkcje.

Przebieg lekcji

 1. Podanie celów lekcji i zasad pracy.
 2. Schemat notatki Cornella o Janie Kochanowskim.
 3. Biogram Jana Kochanowskiego.
 4. Uzupełnienie notatki
 5. Geneza utworu będącego przedmiotem lekcji
  Tekst powstał w Paryżu podczas podróży Jana Kochanowskiego po Europie. To pierwszy znany utwór, który został napisany po polsku. Prawdopodobnie wpływ na decyzję poety miało spotkanie z Ronsardem i jego akolitami, którzy propagowali pisanie w językach narodowych.
 6. Prezentacja utworu – z wykorzystaniem prezentacji ppt i nagrania audio np. https://epodreczniki.pl/a/bog-jana-kochanowskiego/DdWJOzHyL.
 7. Cicha lektura tekstu z rozpoznaniem, kto jest podmiotem lirycznym, kto adresatem, o czym mówi nadawca.
 8. Zadania w karcie pracy
  A. Bóg
  Wyjaśnij, jak renesansowy poeta postrzega Boga. Odpowiedz na pytania: Kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Swoje wnioski poprzyj cytatami z tekstu. Porównaj wyłaniający się z utworu wizerunek Boga z jego pojmowaniem w średniowieczu. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

  B. Świat
  Wyodrębnij elementy dzieła stworzenia ukazane w wierszu (np. kosmos, kula ziemska, roślinność, wody, prawa rządzące w przyrodzie), przytocz odpowiednie cytaty i uogólnij wnioski, odpowiadając na pytanie: Jaki jest świat stworzony przez Boga? Zinterpretuj ten obraz w kontekście renesansowej koncepcji piękna. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

  C. Relacje człowieka z Bogiem
  Zanalizuj 7 wersów rozpoczynających utwór oraz 4 go kończące. Na tej podstawie nazwij postawę człowieka wobec Boga. Jakie uczucia do Niego kieruje? Jak może Mu podziękować za Jego dobrodziejstwa? Zinterpretuj wersy: „Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie” i „Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,/cokolwiek na tej ziemi człowiek mieni swoje” w kontekście wiedzy historycznej – nawiąż do wiadomości o ruchu reformacyjnym i sprzeciwie wobec handlu odpustami. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

  D. Język i styl utworu
  Określ cechy pieśni jako hymnu (jeśli trzeba, możesz skorzystać ze Słownika terminów literackich). Ustal, z jakich środków stylistycznych korzysta Kochanowski, nazwij je, przytocz przykłady i określ funkcję w tekście. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

 9. Budowanie chmury wyrazów właściwych dla analizowanego utworu.
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *