Zadania: Jak wychwalać Boga? Propozycja Jana Kochanowskiego – Pieśń XXV – Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

 1. Obejrzyj na You Tube film o Janie Kochanowskim i na jego podstawie uzupełnij notatkę biograficzną.
 2. Obejrzyj prezentację [Czego chcesz od nas, Panie…] i wysłuchaj recytacji utworu zamieszczonej w e-podręczniku w rozdziale Bóg Jana Kochanowskiego.
 3. Przeczytaj utwór ponownie i ustal:
  a) kto jest podmiotem lirycznym,
  b) kto adresatem,
  c) o czym mówi nadawca.
 4. Dokonaj samodzielnej analizy i interpretacji utworu, kierując się poniższymi zadaniami. Swoimi spostrzeżeniami uzupełnij tabelę.
  A. Bóg
  Wyjaśnij, jak renesansowy poeta postrzega Boga. Odpowiedz na pytania: Kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Swoje wnioski poprzyj cytatami z tekstu. Porównaj wyłaniający się z utworu wizerunek Boga z jego pojmowaniem w średniowieczu. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

  B. Świat
  Wyodrębnij elementy dzieła stworzenia ukazanych w wierszu (np. kosmos, kula ziemska, roślinność, wody, prawa rządzące w przyrodzie), przytocz odpowiednie cytaty i uogólnij wnioski, odpowiadając na pytanie: Jaki jest świat stworzony przez Boga? Nawiąż do renesansowego pojmowania piękna. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

  C. Relacje człowieka z Bogiem
  Zanalizuj 7 wersów rozpoczynających utwór oraz 4 go kończące. Na tej podstawie nazwij postawę człowieka wobec Boga. Jakie uczucia do Niego kieruje? Jak może Mu podziękować za Jego dobrodziejstwa? Zinterpretuj wersy: „Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie” i „Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,/cokolwiek na tej ziemi człowiek mieni swoje” w kontekście wiedzy historycznej – nawiąż do wiadomości o ruchu reformacyjnym i sprzeciwie wobec handlu odpustami. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

  D. Język i styl utworu
  Określ cechy pieśni jako hymnu (jeśli trzeba, możesz skorzystać ze Słownika terminów literackich). Ustal, z jakich środków stylistycznych korzysta Kochanowski, nazwij je, przytocz przykłady i określ funkcję w tekście. Spostrzeżenia zapisz w tabeli.

 5. Porównaj wyniki swojej pracy z przykładowym rozwiązaniem. Pamiętaj, że nie musisz mieć identycznych zapisów. Jeśli stwierdzisz rozbieżności, skontaktuj się z nauczycielem i omów z nim swoje wątpliwości.
 6. Stwórz chmurę wyrazów ze słów kluczowych dotyczących Pieśni XXV.
Udostępnij

2 myśli na “Zadania: Jak wychwalać Boga? Propozycja Jana Kochanowskiego – Pieśń XXV – Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *