Lekcja 018 Bohaterowie „Antygony” Sofoklesa

Druga lekcja z cyklu o Antygonie. Tym razem uczniowie wspólnie budują mapy myśli prezentujące głównych bohaterów dramatu.

Temat: Bohaterowie Antygony Sofoklesa. Budujemy mapy mentalne

Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny.Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym

Tao-Te-King

Główne zagadnienia lekcji
Na lekcji uczniowie pracują w grupach. Tworzą mapy mentalne prezentujące głównych bohaterów dramatu Sofoklesa: Antygonę i Kreona. Podczas wykonywania zadań dyskutują między sobą, korzystają z teksu dramatu, wyszukują właściwe cytaty. Formułują argumenty i je uzasadniają. 

Cele lekcji

Uczeń:

 • określa problematykę utworu
 • prezentuje bohaterów
 • przedstawia przebieg wydarzeń ukazanych w tragedii (streszcza utwór)
 • wyjaśnia, na czym polega tragizm sytuacji bohaterów
 • analizuje Antygonę, wskazując argumenty skonfliktowanych bohaterów
 • wskazuje motywy decyzji bohaterów, wypowiada swoje oceny i opinie na temat etycznej strony ich wyborów

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 45 minut. We wstępnej części zajęć uczniowie czytają streszczenia Antygony.  Budując mapy mentalne uczniowie mogą pracować w dwóch dużych grupach: jedna gromadzi materiał o Antygonie, druga o Kreonie lub w grupkach mniejszych. Wówczas jedna grupa pracuje nad relacjami rodzinnymi bohaterów, jedna nad wartościami, którymi bohaterowie się kierują,  kolejna ustala decyzje, jakie każde z bohaterów podejmuje, jeszcze inna przytacza argumenty, jakimi w sporach bohaterowie się posługują, ostatnia zajmuje się wyodrębnieniem cech bohaterów. Jeśli nauczyciel zdecyduje powołać grupy problemowe, powinien im polecić notować spostrzeżenia o każdym z bohaterów na oddzielnych kartkach. Wówczas cała mapa powstaje na dużym arkuszu papieru pakowego, do którego doczepiane są odpowiednio mniejsze elementy.

Samo budowanie mapy mentalnej nie powinno sprawić uczniom większych problemów. Mieli już kilka przykładów map mentalnych, próbowali tej techniki notowania, więc można się spodziewać sprawnej organizacji pracy. Uczniowie mogą poza słowem stosować w mapach znaki graficzne i rysunki.  

Środki dydaktyczne:

 • Sofokles, Antygona
 • załączniki dla grup
 • Dwa arkusze papieru pakowego
 • Dla każdej z grup kartki formatu A2
 • Kartka z zeszytu: Bohaterowie Antygony Sofoklesa

Pojęcia i terminy: 
Słownictwo charakteryzujące człowieka, nazywające wartości, bohater tragiczny, wina tragiczna, wybór tragiczny.

Przebieg lekcji:

1. Wskazani uczniowie odczytują przygotowane w domu streszczenia tragedii. Klasa je komentuje, zwracając uwagę na to, czy streszczenia obejmują wszystkie najważniejsze zdarzenia i ukazują związki miedzy nimi oraz czy są napisane jasno, logicznie i zwięźle. Czas: 10 min.

2. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, rozdaje załączniki. Uczniowie zapoznają się z zadaniem, ewentualnie proszą o dodatkowe wyjaśnienie.

3. Uczniowie opracowują mapy mentalne, nauczyciel służy pomocą. Jeśli zadanie miałoby być zbyt trudne można alternatywnie omówić z uczniami przygotowane mapy mentalne i uzupełnić je o odpowiednie cytaty. Czas pracy: 25 min.

4. Uczniowie budują wspólnie mapy prezentujące bohaterów, zawieszając przygotowane materiały, komentują je. Wspólnie wyciągają wnioski i redagują oceny postaci.

Zadanie domowe
Przypomnij mit o Labdakidach. Napisz obwieszczenie Kreona o zakazie grzebania zwłok Polinika.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *