025 026 Analiza fresku Rafaela Szkoła ateńska

Karta pracy do analizy dzieła Rafaela Santi, Szkoła ateńska

„Szkoła ateńska” to słynny fresk Rafaela Santi, który zdobi wnętrze Pałacu Watykańskiego, a dokładnie komnaty Stanza Della Segnatura. Malowidło przedstawia 40 postaci. Wśród nich są słynni filozofowie starożytni i ich uczniowie.

Spróbujcie dokonać interpretacji dzieła, kierując się poniższymi sugestiami.

 1. Rozpoznajcie postaci filozofów:
  • Platon

Umiejscowienie: w centrum obrazu; idzie rozmawiając z Arystotelesem; po lewej stronie ma swoich uczniów i następców – platoników.

Ubiór: czerwony płaszcz.

Gesty i pozy: palec prawej ręki wzniesiony ku górze, wskazuje niebiosa; w drugiej ręce – dzieło filozoficzne.

  • Arystoteles

Umiejscowienie: w centrum obrazu; po lewej stronie Platona; po swojej lewej stronie ma uczniów i następców – arystotelików .

Ubiór: niebieski płaszcz.

Gesty i pozy: prawą rękę trzyma poziomo, wskazując ziemię, w lewej ma swoje dzieło „Etykę”; głowę zwraca ku Platonowi.

  • Diogenes

Umiejscowienie: u stóp Platona i Arystotelesa, w pozycji półleżącej, na schodach.

Ubiór: niedbale ubrany, półnagi.

Gesty i pozy: półleżąc, opiera się na prawej ręce, w lewej trzyma jakąś kartkę, którą czyta, nie zwracając uwagi na innych.

  • Sokrates

Umiejscowienie: na lewo od Platona, w grupie słuchaczy, z którymi rozmawia.

Ubiór: skromna szata w odcieniu brązu.

Gesty i pozy: mówi, gestykulując, obie ręce wyciągnął przed siebie, stoi plecami odwrócony od wchodzących Platona i Arystotelesa .

  • Pitagoras

Umiejscowienie: na samym dole obrazu.

Ubiór: w jasnej szacie i płaszczu owiniętym wokół nóg.

Gesty i pozy: siedzi, trzymając w ręce otwartą księgę, w której coś pisze.

  • Heraklit

Umiejscowienie: w grupie ludzi po lewej stronie, na dole obrazu, najbardziej wysunięty ku środkowi.

Ubiór: szary płaszcz.

Gesty i pozy: siedzi na schodach, zamyślony, z głową podpartą, coś pisze na kartce, ale zupełnie na nią nie patrzy, jakby pisał w natchnieniu.

 1. Podpiszcie rozpoznanych bohaterów fresku.
 1. Wytłumaczcie gesty i zachowania postaci, odwołując się do wiedzy o ich poglądach.

_______________________________________________________________________________________

 1. Zauważcie, że po lewej stronie obrazu postaci umieszczone są chronologicznie. Uzupełnijcie wnioski: Rafael Santi po lewej stronie obrazu przedstawia dynamikę rozwoju pierwszego okresu filozofii greckiej, począwszy od ____________________________, poprzez _______________________ a skończywszy na ________________________.
 1. Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego malarz Platona i Arystotelesa umieścił w centrum fresku. Wykorzystajcie wiedzę o wpływie tych filozofów na historię myśli filozoficznej.W dostępnych źródłach encyklopedycznych sprawdźcie hasła: idealizm i arystotelizm.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

 1. Na obrazie Rafaelabowiem kilka postaci ma rysy najwybitniejszych renesansowych artystów z pokolenia Rafaela. Mianowicie jako Platon sportretowany został Leonardo da Vinci, jako Heraklit Michał Anioł.

Warto uważnie przyjrzeć się również prawej stronie dzieła. Jako Euklides lub Archimedes – chodzi o pochyloną postać w grupie naukowców z cyrklem w dłoni – Bramante. I wreszcie sportretował też Rafael samego siebie jako postać, której widać tylko samą głowę, znajdującą się po prawej stronie obrazu – pomiędzy uczonym z globusem w dłoni a człowiekiem w białej szacie, którym jest być może Mikołaj Kopernik.

Odnajdźcie te postaci i zastanówcie się, jakie znaczenie dla wymowy fresku ma umieszczenie na nim postaci renesansowych twórców. Jakie podobieństwo między starożytną filozofią a renesansową nauką i sztuką podkreśla Rafael?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Wiedząc, że Rafael Santi był jednym z czołowych przedstawicieli renesansu w malarstwie i że renesans świadomie nawiązywał do antyku, dokonajcie analizy tła obrazu. Zwróćcie uwagę na łuki nawiązujące do łuków triumfalnych oraz posągi bogów greckich. Po lewej stronie stoi Apollo, po prawej Atena. Dlaczego właśnie te bóstwa? Dlaczego tak właśnie rozmieszczone? Czy można to skojarzyć z postaciami Platona i Arystotelesa, idealisty i systematyka, który uporządkował wiedzę?  

Opiszcie tło i zaproponujcie jego interpretację.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Podsumujcie swoje rozważania i spróbujcie sformułować tezę interpretacyjną obrazu. Jak można odczytać fresk?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Udostępnij

1 myśl na “025 026 Analiza fresku Rafaela Szkoła ateńska”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *