028 029 Horacjańska refleksja nad życiem

Karty pracy
Horacjańska refleksja nad życiem

Do Leukonoe

 1. Uważnie przeczytajcie wiersz Do Leukonoe.
 2. Wyjaśnijcie niezrozumiałe określenia, korzystając z przypisów lub poproście o pomoc nauczyciela.
 3. Ustalcie, kto jest adresatem wiersza. Sprawdźcie we Wskazówkach do lektury, co znaczy imię Leukonoe. Nazwijcie środek literacki, jaki wykorzystuje  poeta, zwracając się do Leukonoe.
 4. Kto jest podmiotem lirycznym wiersza? Krótko go scharakteryzujcie.
 5. Wypiszcie z wiersza kilka rad, jakie daje podmiot liryczny Leukonoe. Każdą z nich skomentujcie swoimi słowami. Na podstawie ostatniego wersu wyjaśnijcie zasadę złotego środka.
 6. Spośród podanych wybierzcie 3 ważne motywy pojawiające się w utworze: Arkadia, duma z osiągnięć, nieuchronność śmierci, nieśmiertelność poety, przemijanie, przeznaczenie, radość życia, sława, złoty środek, życie zgodne z naturą.
 7. Wskażcie w wierszu nawiązania do filozofii epikurejskiej i stoickiej. Przypomnijcie główne zalecania tych kierunków. W ten sposób omówicie kontekst filozoficzny wiersza.
 8. Zaklasyfikujcie wiersz Do Leukonoe do rodzaju literackiego (liryka, epika, dramat) i określcie gatunek literacki.
 9. Wypełnijcie schemat notatki graficznej dotyczącej utworu. Piszcie starannie. Możecie użyć kolorowych pisaków lub zakreślaczy.
 10. Przygotujcie piękne czytanie utworu.
 11. Przygotujcie w programie Word Art chmurę wyrazów, jakie będziecie kojarzyć z wierszem. Postarajcie się nadać chmurze symboliczny kształt. (Zadanie dla chętnych do wykonania w domu)

Do Deliusza

 1. Uważnie przeczytajcie wiersz Do Deliusza.
 2. Wyjaśnijcie niezrozumiałe określenia, korzystając z przypisów lub poproście o pomoc nauczyciela.
 3. Ustalcie, kto jest adresatem wiersza. Sprawdźcie we Wskazówkach do lektury, kim był Deliusz. Nazwijcie środek literacki, jaki wykorzystuje  poeta zwracając się do Deliusza.
 4. Kto jest podmiotem lirycznym wiersza? Krótko go scharakteryzujcie.
 5. Wypiszcie z wiersza kilka rad, jakie daje podmiot liryczny Deliuszowi. Każdą z nich skomentujcie swoimi słowami.
 6. Spośród podanych wybierzcie 3 ważne motywy pojawiające się w utworze: Arkadia, duma z osiągnięć, nieuchronność śmierci, nieśmiertelność poety, przemijanie, przeznaczenie, radość życia, sława, złoty środek, życie zgodne z naturą. Wynotujcie z wiersza wszystkie motywy składające się na obraz przemijania.
 7. Wyjaśnijcie, jaką rolę odgrywają w wierszu opisy przyrody.
 8. Wskażcie w wierszu nawiązania do filozofii epikurejskiej i stoickiej. Przypomnijcie główne zalecania tych kierunków. W ten sposób omówicie kontekst filozoficzny wiersza.
 9. Zaklasyfikujcie wiersz Do Deliusza do rodzaju literackiego (liryka, epika, dramat) i określcie gatunek literacki.
 10. Wypełnijcie schemat notatki graficznej dotyczącej utworu. Piszcie starannie. Możecie użyć kolorowych pisaków lub zakreślaczy.
 11. Przygotujcie piękne czytanie utworu.
 12. Przygotujcie w programie Word Art. chmurę wyrazów, jakie będziecie kojarzyć z wierszem. Postarajcie się nadać chmurze symboliczny kształt. (Zadanie dla chętnych do wykonania w domu)

Wybudowałem pomnik

 1. Uważnie przeczytajcie wiersz Wybudowałem pomnik.
 2. Wyjaśnijcie niezrozumiałe określenia, korzystając z przypisów lub poproście o pomoc nauczyciela.
 3. Ustalcie, kim jest osoba mówiąca w wierszu. Zbierzcie informacje na jej temat. Czemu służy przywołanie kontekstu autobiograficznego?
 4. O jaki pomnik chodzi? Wypiszcie z wiersza wszystkie określenia pomnika.
 5. Jaką funkcję pełni w wierszu motyw non omnis moriar? (Znaczenie tych słów znajdziecie w podręczniku na s. 77)
 6. Odszukajcie w wierszu zwrot do muzy. O co ją prosi poeta? Jaki symboliczny wymiar mają te słowa? W odpowiedzi wykorzystajcie kontekst obrazu  N. Poussina Natchnienie poety. Przypomnijcie, kim był Apollo, jaką sferą życia się opiekował.
 7. Spośród podanych wybierzcie 3 ważne motywy pojawiające się w utworze: Arkadia, duma z osiągnięć, nieuchronność śmierci, nieśmiertelność poety, przemijanie, przeznaczenie, radość życia, sława, złoty środek, życie zgodne z naturą.
 8. Zaklasyfikujcie wiersz Wybudowałem pomnik do rodzaju literackiego (liryka, epika, dramat) i określcie gatunek literacki.
 9. Wypełnijcie schemat notatki graficznej dotyczącej utworu. Piszcie starannie. Możecie użyć kolorowych pisaków lub zakreślaczy.
 10. Przygotujcie piękne czytanie utworu.
 11. Przygotujcie w programie Word Art chmurę wyrazów, jakie będziecie kojarzyć z wierszem. Postarajcie się nadać chmurze symboliczny kształt. (Zadanie dla chętnych do wykonania w domu)
Udostępnij

1 myśl na “028 029 Horacjańska refleksja nad życiem”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *