031 Powtórzenie wiadomości o antyku grecko-rzymskim

Temat: Powtórzenie wiadomości o antyku grecko-rzymskim

Antyk grecko-rzymski omówiony. Trzeba powtórzyć, usystematyzować wiadomości, dokonać syntezy i przygotować się do sprawdzianu. Nie musi to jednak być trudna i nudna lekcja. Można wykorzystać to, co powstało w trakcie omawiania i dobrze się bawić. 
Nie będę publikowała sprawdzianu (z wiadomych względów :)) Proponuję wykorzystać zamieszczony w materiałach Stentora.

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Sokrates

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja poświęcona jest powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości o antyku grecko-rzymskim. Uczniowie pracują metodą stacji zadaniowych. Zadania zgrupowane są wokół: eposów Homera, dramatu Sofoklesa i pieśni Horacego; postaci mitologicznych; interpretacji sensów głębokich mitów; pojęć teoretyczno-literackich związanych z epoką; związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii oraz nawiązań do mitów w malarstwie późniejszych epok.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • gromadzi i przetwarza wprowadzany na poprzednich lekcjach materiał;
 • korzysta z różnych źródeł informacji
 • wdraża się do systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania oraz syntezy poznanego materiału
 • rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w starożytności
 • rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne: epos, odę, tragedię antyczną
 • rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu,
 • rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów antycznych

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 45 minut. Warto zadbać o odpowiednia aranżacje przestrzeni w klasie i odpowiednią dekorację. W trakcie rozwiązywania zadań uczniom przydadzą się przygotowane wcześniej notatki wizualne. Mapy myśli: StarożytnośćIliadaMityczne motywywędrowneBohaterowie „Antygony” (i tu), Wzór na szczęście według starożytnychfilozofów. Karty lektur: OdysejaGrecki mit o początkuDo Leukonoe, Do Deliusza, Wybudowałem pomnik. Chmury wyrazów: Odyseja, Ideał starożytnego herosaMityczne motywy wędrownePojawią się również inne opracowane przez uczniów materiały wykonane w ramach projektu W greckim teatrze… pudełko z lekturą i gra planszowaWarto je wyeksponować przy stacjach zadaniowych i pozwolić uczniom z nich korzystać. Uczniowie pracują metodą stacji zadaniowych. Za ukończenie zadań w danej stacji grupa otrzymuje nagrodę oznaczoną numerem stacji (nagrody przyznaje nauczyciel po obejrzeniu efektów pracy, różnicuje je i na koniec lekcji może na tej podstawie ocenić pracę uczniów). Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Czas ograniczony do 6 minut na stację.   

Na lekcji wykorzystywane są gry dydaktyczne przygotowane w sieci. W związku z tym nauczyciel prosi uczniów o przyniesienie tabletów lub smatrfonów albo zapewnia odpowiednią ilość komputerów.

Środki dydaktyczne:

 • Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość i dziś, s. 10 – 86
 • Mapy myśli, karty lektur, chmury wyrazowe, gra planszowa, pudełko z lekturą, czyli materiały przygotowywane podczas lekcji działu
 • Gry dydaktyczne: trimino – Interpretacje mitów, Zgadnij, kto to – postacie mitologiczne, krzyżówka – dzieła starożytnych, Memory – mitologizmy, puzle – Nawiązania do starożytnych motywów,
 • Fiszki – pojęcia teoretyczno-literackie

Przebieg lekcji:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, dbając o to, by uczniowie słabsi mieli wsparcie w lepiej sobie radzących. Lekcję zaczyna rozmowa na temat motta i prośba nauczyciela, aby liczyła się współpraca, wzajemna pomoc, a nie rywalizacja. Nauczyciel wyjaśnia zasady pracy.
 2. Przy pomocy mapy myśli Starożytność uczniowie przypominają najważniejsze informacje o epoce.
 3. Stacje zadaniowe:
  • Gra:Zgadnij, kto to – postacie mitologiczne. Tym razem można wykorzystać łatwiejszą wersję gry: informacje wydrukować na karteczkach i pozwolić uczniom losować postacie do odgadnięcia. Uczniowie odkrywają karteczki z charakterystykami postaci i podają ich imię. Odgadnięte karty się odkłada, a o nierozpoznanych postaciach wyszukuje się informacji w różnych źródłach.
  • Trimino:Mity – interpretacje.  Trimino to wariacja na temat układanki domino. Gra polegająca na  układaniu trójkątów – każdy z boków musi pasować do boku innego trójkąta. W efekcie powstaje sześciokąt.
  • Krzyżówka – utwory Homera, Horacego i Sofoklesa.
 1. Uczniowie, którzy szybciej wykonają swoje zadania grają w grę Tułaczka Odysa
 2. Ocena pracy uczniów.
 3. Zadanie domowe: Przygotować się do sprawdzianu.
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *