„Treny” – szkoła średnia

Cykl lekcji on-line „Treny Jana Kochanowskiego” – szkoła ponadpodstawowa/ ponadgimnazjalna

Przygotowanie lekcji zdalnych jest zarówno czasochłonne, jak i wcale niełatwe. Postanowiłam wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu polonistów i publikować w okresie epidemii materiały do pracy zdalnej. Trochę inna, niż pisanych wcześniej scenariuszach, jest ich formuła. Pracuję na platformie Google Classroom i tam publikuję materiały  Tutaj kod do zajęć jktu5ob. Na blogu postaram się również umieścić zarówno instrukcje dla uczniów, jaki i przygotowane dla nich materiały. 

Dziś oddaję do Państwa dyspozycji cykl spotkań o „Trenach” Jana Kochanowskiego, przeznaczony dla uczniów liceum i technikum. W najbliższym czasie pojawi się również cykl spotkań dla szkoły podstawowej. 
W obu przypadkach zakładam, że nauczyciel udostępnia swoim uczniom materiały i konsultuje z nimi ewentualne wątpliwości na czacie. Tylko raz – w ostatnim spotkaniu – ważna wydaje mi się grupowa dyskusja. Bardzo proszę o wszelkie uwagi i zapraszanie uczniów do udziału w zajęciach. Nie mam innej możliwości zweryfikowania swoich pomysłów.   

Spotkanie 1
Spotkanie 2
Spotkanie 3
Spotkanie 4
Spotkanie 5
Spotkanie 6

Zadanie do wykonania i do ewentualnej oceny jest jedno dla całego cyklu:
Mapa myśli dotycząca „Trenów” Jana Kochanowskiego
Twoje zadanie z całego cyklu zajęć polega na opracowaniu mapy myśli dotyczącej „Trenów” Jan Kochanowskiego. Możesz ją wykonać ręcznie lub skorzystać z programów komputerowych (w pełni darmowy jest FreeMind). Jeśli nie wiesz, jak buduje się mapę myśli skorzystaj z samouczków. Polecam pracę pani Agaty Baj 

Na każdym spotkaniu będziesz omawiał jeden „Tren”: IX, X , XI i XIX. Proponuję, abyś mapę budował etapami. Po omówieniu danego utworu, niech powstanie fragment jego dotyczący. Na spotkaniu podsumowującym uzupełnisz wiadomości i swoją mapę.

Spotkanie 1 – Wprowadzenie
To już wiesz…

Instrukcja dla uczniów
Przejrzyjcie poniższe materiały. Dotyczą one Trenów I, V, VII, VIII, które poznaliście na wcześniejszym etapie edukacji. Zapewne to wszystko już wiecie, ale wato przypomnieć szczegóły, aby mieć wyobrażenie o całym cyklu. Do tej pory omawialiście treny początkowe. Tren I wprowadzał w cykl, omawiał jego problematykę, Treny V, VII, VIII ukazywały rozpacz ojca po stracie dziecka i przedstawiały Urszulkę. W szkole średniej poznacie Treny IX, X, XI, które są utworami kulminacyjnymi, ujawniającymi głęboki kryzys światopoglądowy poety oraz Tren XIX, czyli Sen, który stanowi zakończenie cyklu i niesie pocieszenie. 

Wykonajcie zadanie: Treny poznane w szkole podstawowej/gimnazjum.

Materiały

Notatki tradycyjne

Spotkanie 2
Człowiek nie kamień – „Tren IX”

Instrukcja

Poniżej znajdują się materiały potrzebne do analizy i interpretacji „Trenu IX”. Pracujcie w podanej kolejności:
1. Wysłuchajcie „Trenu IX” z jednoczesnym śledzeniem tekstu oczami.
2. Uważnie przeczytajcie tekst i spróbujcie go sparafrazować, korzystając z przypisów. Parafraza to swobodna przeróbka tekstu, więc nie musicie się trzymać formy wiersza. Chodzi o to, byście jego treść przełożyli na swój język.
3. Zapoznajcie się ze schematem notatki Cornella o „Trenach” – według tego schematu będziecie pracować ze wszystkimi utworami cyklu.
4. Skorzystajcie z e-podręcznika i wykonajcie zadania 4.1 – 4.9.
5. Spróbujcie zanalizować utwór według zaproponowanego schematu.
6. Porównajcie swoje uwagi z zapisem w notatce „Tren IX”.
7. Sprawdźcie, czy zrozumieliście utwór – rozwiążcie zadanie „Tren IX” – Sprawdź, czy zrozumiałeś. Rozwiejcie, wracając do materiałów ewentualne wątpliwości.
8. Przygotujcie fragment mapy myśli dotyczący omawianego utworu.

Materiały:
Notatki wizualne
Link do e-podrecznika

Spotkanie 3
Gdzie jesteś? – „Tren X”

Instrukcja

Poniżej znajdują się materiały potrzebne do analizy i interpretacji „Trenu X”. Pracujcie w podanej kolejności:
1. Wysłuchajcie „Trenu X” z jednoczesnym śledzeniem tekstu oczami.
2. Uważnie przeczytajcie tekst i spróbujcie go sparafrazować, korzystając z przypisów. Parafraza to swobodna przeróbka tekstu, więc nie musicie sie trzymać formy wiersza. Chodzi o to, byście jego treść przełożyli na swój język.
3. Zagrajcie w grę Zaświaty w Trenie X Learning Apps, by przekonać się, czy właściwie rozumiecie tekst. W razie wątpliwości korzystajcie z przypisów do trenu.
5. Spróbujcie zanalizować utwór według zaproponowanego schematu.
6. Porównajcie swoje uwagi z zapisem w notatce „Tren X”.
7. Przygotujcie fragment mapy myśli dotyczący omawianego utworu.

Materiały
Notatki wizualne
Leaning Apps – link https://learningapps.org/10061831

Spotkanie 4
Kulminacyjny tren cyklu – „Tren XI”

Instrukcja

Poniżej znajdują się materiały potrzebne do analizy i interpretacji „Trenu XI”. Pracujcie w podanej kolejności:
1. Wysłuchajcie „Trenu X” z jednoczesnym śledzeniem tekstu oczami.
2. Uważnie przeczytajcie tekst i spróbujcie go sparafrazować, korzystając z przypisów. Parafraza to swobodna przeróbka tekstu, więc nie musicie się trzymać formy wiersza. Chodzi o to, byście jego treść przełożyli na swój język. Możecie wykorzystać aplikację Tren XI- parafraza na platformie Learning Apps.
4. Spróbujcie zanalizować utwór według zaproponowanego schematu.
5. Porównajcie swoje uwagi z zapisem w notatce „Tren X”.
6. Przygotujcie fragment mapy myśli dotyczący omawianego utworu.

Materiały:
Notatki wizualne
Learning Apps Link https://learningapps.org/display?v=p8nimv3pk20

Spotkanie 5
„Tren XIX, czyli Sen”

Instrukcja
Poniżej znajdują się materiały potrzebne do analizy i interpretacji „Trenu XIX”. Pracujcie w podanej kolejności:
1. Wysłuchajcie „Trenu XIX” z jednoczesnym śledzeniem tekstu oczami.
2. Uważnie przeczytajcie tekst, starając się jego treść zrozumieć, w razie trudności korzystajcie z przypisów.
3. Opiszcie sytuację, w jakiej znalazł się bohater utworu. Znajdźcie nawiązanie do „Trenu X”.
4.Przyjrzyjcie się motywowi snu – opiszcie sen poety; wypiszcie, jakich argumentów używa matka, by przekonać poetę, że Urszulce jest dobrze, nawet lepiej niż na ziemi; sprawdźcie, rad udziela matka, by pomóc synowi w otrząśnięciu się z traumy. Jaką funkcję pełni motyw snu w utworze?
5. Wynotujcie, jaką wizję nieba przedstawia w trenie Jan Kochanowski.
6. Porównajcie swoje uwagi z zapisem w notatce „Tren X”.
7. Przygotujcie fragment mapy myśli dotyczący omawianego utworu.
8. Chętnych zapraszam do wysłuchania pięknego słuchowiska Mariana Hemara pt. „Ostatni tren”

Materiały:
Notatka wizualna
Słuchowisko Mariana Hemara Ostatni tren

Spotkanie 6
Podsumowanie pracy nad „Trenami” Jana Kochanowskiego

Instrukcja

Spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu i utrwaleniu wiadomości na temat cyklu funeralnego Jana z Czarnolasu. Proponuję następujący porządek spotkania:
1. Film „Treny”. Opracowanie.
2. Rozmowę na czacie na temat:
a) motywów w „Trenach” Kochanowskiego. Wymieńcie się skojarzeniami, omówcie wybrane motywy;
b) tematów, do których można wykorzystać „Treny”. Poszukajcie takich tematów, porozmawiajcie, jak odwołać się do „Trenów”.
3. Ćwiczenie w rozpoznawaniu środków stylistycznych przygotowane przez panią Alicję Podstolec na platformie Learning Apps.
4. Uzupełnienie i dokończenie zadania – utworzenie ostatecznej wersji mapy mentalnej.

Materiały 
Treny. Opracowanie – film 
Środki stylistyczne w Trenie XIX link https://learningapps.org/watch?v=p8n4j6q5a20
Notatki tradycyjne 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *