037 Karta pracy Refleksje w Księdze Koheleta

Karta pracy
Analiza Księgi Koheleta

Czas pracy: 15 min

 1. Czego dotyczy refleksja w Księdze Koheleta?
  ____________________________________________________________________________
 1. Wypiszcie przesłanki, na jakich Kohelet opiera swój pesymistyczny pogląd na życie. Wykorzystajcie informacje z ramki na s. 104 w podręczniku.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Jaki jest stosunek człowieka do Boga w Księdze Koheleta?____________________________________________________________________________
 1. Jakie wnioski wysuwa Kohelet ze swojego oglądu świata?____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Czemu służy zawarty w tekście opis natury?____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Na jakich figurach stylistycznych oparty jest fragment zaczynający się od słów: „Wszystko ma swój czas…”?
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Zaproponujcie interpretację tego fragmentu.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Wypiszcie z tekstu sformułowania o cechach sentencji. Jedno z nich wybierzcie na motto lekcji.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
Udostępnij

1 myśl na “037 Karta pracy Refleksje w Księdze Koheleta”

 1. 1Refleksja w Księdze Koheleta dotyczy głównie próby zrozumienia sensu życia, natury ludzkiej egzystencji oraz problemu zła i niesprawiedliwości.

  3W Księdze Koheleta, stosunek człowieka do Boga jest przedstawiony jako istotny aspekt refleksji nad sensem życia i sprawiedliwością.

  4Przemijalność wszystkich rzeczy,Znaczenie radości i przyjemności,Bojaźń Boga,Sprawiedliwość i moralność,Pokora

  5prawdopodobnie po to, aby przekazać piękno tego świata, że ​​ciekawie jest w nim żyć

  6 zaczyna się od powtarzania słowa „czas”

  7 i przedstawia zestawienia przeciwstawne, które ukazują różne etapy życia oraz zdarzenia i działania, które mają swoje odpowiednie momenty.

  8″Wszystko ma swój czas, i każda sprawa pod niebem swoją porę.” – To zdanie odnosi się do zmienności życia i podkreśla, że każdy aspekt ludzkiego doświadczenia ma swoją własną porę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *