037 Karta pracy Refleksje w Księdze Koheleta

Karta pracy
Analiza Księgi Koheleta

Czas pracy: 15 min

 1. Czego dotyczy refleksja w Księdze Koheleta?
  ____________________________________________________________________________
 1. Wypiszcie przesłanki, na jakich Kohelet opiera swój pesymistyczny pogląd na życie. Wykorzystajcie informacje z ramki na s. 104 w podręczniku.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Jaki jest stosunek człowieka do Boga w Księdze Koheleta?____________________________________________________________________________
 1. Jakie wnioski wysuwa Kohelet ze swojego oglądu świata?____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Czemu służy zawarty w tekście opis natury?____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Na jakich figurach stylistycznych oparty jest fragment zaczynający się od słów: „Wszystko ma swój czas…”?
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Zaproponujcie interpretację tego fragmentu.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
 1. Wypiszcie z tekstu sformułowania o cechach sentencji. Jedno z nich wybierzcie na motto lekcji.
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *