033 Dzieło stworzenia

Kolejna lekcja z biblijnego cyklu. Tym razem pochylamy się nad biblijnym opisem świata i człowieka. Pozwalamy uczniom na impresję w kolażu zdjęć. Zapraszam.  

Temat: Dzieło stworzenia – biblijny opis stworzenia świata i człowieka

A Bóg widział, że były dobre.

Rdz 1.12 BT

Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja poświęcona jest analizie i interpretacji biblijnego opisu stworzenia świata i człowieka.

Cele lekcji:

Uczeń:

 • relacjonuje (streszcza) biblijny opis stworzenia świata i człowieka
 • odczytuje biblijny opis stworzenia świata jako hymn na cześć Wszechmogącego;
 • porównuje go z mitologiczną kosmogonią
 • wskazuje i nazywa środki stylistyczne wykorzystane w opisie stworzenia świata i określa ich funkcje
 • określa miejsce człowieka w dziele stworzenia
 • czyta ze zrozumieniem eseistyczny tekst popularnonaukowy; wykorzystuje zawarte
  w nim informacje do interpretacji opowieści biblijnej
 • odczytuje sens tekstu A. Świderkówny, główną myśl, argumenty i sposób prowadzenia wywodu
 • na podstawie tekstu A. Świderkówny wyjaśnia, jak Księga Genesis interpretuje godność człowieka
 • przedstawia (na podstawie znanych fragmentów Księgi Rodzaju) hebrajskie wyobrażenie świata
 • opisuje cechy Boga ukazanego w Księdze Rodzaju
 • przedstawia relację między człowiekiem  a Bogiem (w świetle czytanych fragmentów)

Uwagi dotyczące realizacji:
Lekcja trwa 45 lub 90 min. w zależności od sprawności młodzieży w posługiwaniu się programem Canva. Konieczny jest dostęp do komputera/ komputerów z dostępem do Internetu, ponieważ młodzież w pierwszej części lekcji przygotowuje kolaż zdjęć ilustrujących kolejne dni stworzenia. W zależności od warunków uczniowie pracują w grupach lub indywidualnie. W drugiej części zajęć młodzież pracuje z podręcznikiem. 

Środki dydaktyczne:

Przebieg lekcji:

 1. Na początku lekcji uczniowie rejestrują się na stronie https://www.canva.com/ , następnie dzielą się na grupy przez odliczenie do siedmiu. Każda grupa (lub pojedynczy uczeń) wykonuje kolaż ze zdjęć do jednego dnia stworzenia. Zdjęcia powinny być opatrzone cytatami.

Przykładowe rozwiązanie:

 1. Na podstawie wykonanego ćwiczenia uczniowie omawiają hebrajskie wyobrażenie świata.
 2. Zastanawiają się, na czym polegało stwarzanie świata i jaka naczelna zasada decydowała o ustanowieniu poszczególnych jego elementów. Tu odwołują się do motta lekcji.
 3. Zastanawiają się nad rolą człowieka w świecie. Interpretują słowa Boga: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”. Określają zadania, jakie Bóg wyznacza człowiekowi.
 4. Czytają tekst Anny Świderkówny Hymn o początku i przy jego pomocy dokonują interpretacji roli człowieka na świecie. Wyszukują w tekście konteksty, które pozwalają zrozumieć myśl autora biblijnego.
 5. Porównują biblijny opis stworzenia z greckim mitem o powstaniu świata.  W tym celu uzupełniają tabelę:

Na podstawie zgromadzonego materiału wnioskują o zasadniczych podobieństwach i różnicach obu kosmogonii.

  • Podobieństwa:
  • Różnice:
 1. Anna Świderkówna nazwała omawiany fragment Księgi Rodzaju Hymnem o początku. Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie Słownika terminów literackich podali cechy hymnu oraz ustalili, dlaczego początkowy fragment Księgi Rodzaju można nazwać hymnem.  [tekst pochwalny, podniosły, na cześć Boga, wychwalający Jego zasługi].
 2. Zadanie domowe: Przeczytać [Grzech pierworodny i wygnanie z raju]
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *